argon bulletin board

Пловдивски университет => Студентски съвет => Дискусии => Темата е започната от: S.Cvetkov в 13.07.2010, 08:40:09

Титла: Стажантска програма на Световната банка
Публикувано от: S.Cvetkov в 13.07.2010, 08:40:09
Световната банка (http://www.worldbank.org/) набира кандидатури за стажантската си програма през зимата на 2010-2011. Стажовете са платени и са насочени към студенти, които искат да натрупат практически опит и да подобрят своите умения за работа в международна среда.

Изисквания
За стаж могат да кандидатстват студенти, които се обучават в магистърски или докторски програми и са граждани на страни - членки на Световната банка (бел. ред. – вкл. България). Отличното владеене на английски език е задължително.

Програмата търси кандидати от следните области: икономика, финанси, развитие на човешките ресурси (здравеопазване, образование, прехрана, популация), социални науки (антропология, социология), земеделие, околна среда, развитие на частния сектор, както и други свързани области.

Заплащане
Банката предлага почасово заплащане на всички стажанти и покрива част от пътните им разходи. Студентите сами трябва да си осигурят жилище. Повечето стажове се провеждат във Вашингтон. Минималната  им продължителност е 4 седмици.
 
Крайният срок за стажантската програма, която ще се проведе в периода декември 2010 - март 2011, е 31 октомври 2010.
Повече информация и онлайн формуляри за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Световната банка. (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~pagePK:64262408~piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.html)