Факултет по икономически и социални науки

Теми

(1/226) > >>

[1] Електронни материали (неофициални) за студенти от ФИСН

[2] Материали за изпит по основи на счетоводството

[3] Изпит по Обща финансова теория

[4] Социология на икономиката

[5] Помощни материали за изпит по Икономически теории при Чипев

[6] Изпит по Иконометрия при Кабаиванов

[7] От Жетваря до Каменоделеца

[8] Стратегически мениджмънт и Анализ на стопанската дейсност

[9] Помощни материали за изпит по ИКОНОМИКА НА ТРУДА при доц. СОТИРОВА

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия