Факултети > Философско-исторически факултет

От Антропология до Антропософия

(1/1)

инж. Николай Маташев:
От Мария Шнитер до Мария Щайнер

инж. Николай Маташев:
Имаме преход от знание към мъдрост. За човека. Но какво ще рече "мъдрост за човека"? Това предполага знание за неговия произход и обстоятелствата около космичната му еволюция с оглед на осмисляне на евентуалното му бъдещо разгръщане. За да се постигне такъв обхватен поглед, трябва да се започне от добре организирана и адекватна система от знания, която изразява поставянето на човека в света. Това е задача на антропологията.
Антропософията, на свой ред, прави връзка между Космоса и конкретното въплъщаване на човешкия вид.
С каква цел?
Да му даде път и хоризонт във Всемира. Тук обаче е необходимо освещаване на тялото. На помощ за това се е отзовал някой си Христос. От това произтича християнската антропология като осигуряваща информация за извеждане на свещените действия и космософично жизнепланиране. В съответствие с това се начева христогледна антропософия.

инж. Николай Маташев:
От Жетваря до Каменоделеца

Истина и наука

инж. Николай Маташев:
Относно необходимостта от добре оранизирана основа за социално - антропологични разглеждания -  ето едно интересно предложение - Идеята за социална онтология и принципът на релевантността. 

При прехода от Антропология към Антропософия тръгваме от земните структури на човека към небесната му реализация, от Тялото към Духа. В този смисъл от значение е Дърводелецът.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия