argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: Колеги още един казус ако някой може и има време !  (Прочетена 3969 пъти)

krastiokrastev

  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 4

Изпитен казус 2

Казусът е свързан с контрола върху изпълнението на данъчно-осигурителните задължения.

При решаване на казусът се избира един от вариантите, ако такъв не е посочен от преподавателя, персонално за всеки обучаван.

На 15 май органите по приходите извършват данъчна ревизия на обект Х. Възможно е да установят разнообразни елементи на съответните деяния:

а/ по отношение на обществената опасност:
вариант I - без обществена опасност;
 вариант II - с явно незначителна обществена опасност;
 вариант III - общественоопасно действие или бездействие;
 вариант V - изключително висока степен на обществена безопасност.

б/ по отношение на противоправността на деянието:
 вариант I - деянието не е противоправно;
 вариант II - деянието е противоправно действие;
 вариант III - деянието е непротивоправно бездействие;
 вариант IV - деянието е правно бездействие.

в/ по отношение на наказуемостта:
вариант I - деянието противоречи на добрите нрави в обществото, поради което е морално укоримо;
 вариант II - деянието е вписано като наказуемо в Търговския закон;
 вариант III - деянието е вписано като наказуемо в Закона за счетоводството;
 вариант IV - деянието е вписано като наказуемо в Закона за задълженията и договорите;
 вариант V - деянието е вписано като наказуемо в Административно
процесуалния кодекс;
 вариант VI - деянието е вписано като наказуемо в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица;
 вариант VII - деянието е вписано като наказуемо в Закона за НАП;
 вариант VIII - деянието е вписано като наказуемо в Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
 вариант IX - деянието е вписано като наказуемо в Наказателния кодекс;
 вариант Х - деянието е вписано като наказуемо в Наказателно процесуалния
кодекс .
вариант XI - деянието е вписано като наказуемо в Гражданско процесуалния кодекс;
 вариант XII - деянието е вписано като наказуемо в Кодекса на труда.

г/ по отношение на вината:
 вариант I - извършителят е изпълнил противоправна заповед;
 вариант II - извършителят има безразлично отношение към настъпването на
          вредоносните последици от престъпното деяние;
          вариант III - извършителят е лице, поставено под пълно запрещение.

Моля, посочете кога едно деяние се класифицира като престъпление, при различните зададени условия, като маркирате верните отговори.
Активен