argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: Студент на годинатa  (Прочетена 923 пъти)

S.Cvetkov

  • Модератор
  • *****
  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 433
  • Самуил Ц.
    • Стундетски съвет при ПУ "Паисий Хилендарски"
Студент на годинатa
« -: 08.11.2009, 21:10:24 »


НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ
“СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”
Националното представителство на студентските съвети в Република България организира уникален по рода си конкурс “Студент на годината”. Основната идея е всяка година да бъдат отличавани най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища и това да се превърне в традиция.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА
Повишаване качеството на Висшето образование чрез:
Придобиване на допълнителни знания чрез участие на студентите в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти и международни конкурси.
Реализиране на придобитите знания и трамплин за кариерното им развитие.
Популяризиране на постиженията  им сред цялото българско общество, вкл. работодателите, често поставени пред труден избор.
Ускорено приобщаване на чуждестранните студенти в България.
Основополагане на европейското мислене сред младото поколение; поставяне на образованието на по-горно стъпало в йерархията на обществените интереси.
Трайно повишаване уважението и самоуважението на преподавателите към продукта на висшите училища и към самите себе си.
Популяризиране дейността на НПСС и Студентските съвети по места.

ФИНАНСИРАНЕ
Финансирането на мероприятието се предвижда от една срана – собствен бюджет /ЗВО, чл. 73а (3)/ и от друга – външно финансиране, чрез рекламна дейност, спонсорства и дарения.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Всяко висше училище провежда свой вътрешен конкурс за излъчване на най-добрите студенти и докторанти.
Критериите са вътрешно университетски.
Единственото условие е студентът да е завършил успешно първи курс.
Към номинацията се представя резюме за номинирания, както и всичко, което може да затвърди представата пред комисията, че е най -  достойният /сертификати, дипломи, грамоти и други удостоверения/.
2. Номинацията се предоставя в писмена форма, заверена от Ректора и председателя на Студентски съвет.
3. Всяко ВУ може да прави по максимум една номинация за всяко направление.
Университети, със специфика на обучение по повече от едно направления не са задължени да изпращат номинации по всяко направление.
4. Направените номинации се оценяват от жури.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТУРИТЕ
Наградите ще бъдат връчени в три сфери:
І. СФЕРА
Награди за научни постижения, класифицирани съобразно ПМС №125 на МС от 24.06.2002г. по области на образование и професионални направления.
1. Педагогически науки.
1.1. Теория и управление на образованието.
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по...
2. Хуманитарни науки.
2.1. Филология.
2.2. История и археология
2.3. Философия.
2.4. Религия и теология.
3. Социални, стопански и правни науки.
3.1.  Социология, антропология и науки за културата.
3.2.  Психология
3.3.  Политически науки.
3.4.  Социални дейности.
3.5.  Обществени комуникации и информационни науки.
3.6.  Право.
3.7.  Администраия и управление.
3.8.  Икономика.
3.9.  Туризъм.
4. Природни науки, математика и информатика.
4.1.  Физически науки.
4.2.  Химически науки.
4.3.  Биологически науки.
4.4.  Науки за земята.
4.5.  Математика.
4.6.  Информатика и компютърни науки.
5. Технически науки
5.1.  Машинно инженерство.
5.2.  Електротехника, електроника и автоматика.
5.3.  Комуникационна и компютърна техника
5.4.  Енергетика
5.5.  Транспорт, корабоплаване и авиация
5.6.  Материали и материалознание
5.7.  Архитектура, строителство и геодезия
5.8.  Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
5.9.  Металургия
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии
5.13. Общо инженерство
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина.
6.1.  Растениевъдство.
6.2.  Растителна защита.
6.3.  Животновъдство.
6.4.  Ветеринарна медицина.
6.5.  Горско стопанство.
7. Здравеопазване и спорт.
7.1.  Медицина.
7.2.  Стоматология.
7.3.  Фармация.
7.4.  Обществено здраве.
7.5.  Спорт.
8. Изкуства
8.1.  Теория на изкуствата.
8.2.  Изобразително изкуство.
8.3.  Музикално и танцово изкуство.
8.4.  Театрално и филмово изкуство.
9. Сигурност и отбрана.
9.1.  Национална сигурност.
9.2.  Военно дело.

ІІ. СФЕРА
Най - добър чуждестранен студент в България.

III. СФЕРА.
Награда на студент за принос за развитието на студентските организации.

ЖУРИ
Състав на журито.
Представители на НПСС, МОМН, Съвет на Ректорите, Община Варна, Водещи студентски организации, експерти от различните области, Европейска комисия и т.н.
Журиране – общо девет малки награди и три големи.
Студент на годината в Р България за 2009 г.
Журито ще определи деветте “Студента на годината” по съответните области на образование след класиране на всички постъпили кандидатури по съответните професионални напраления.
Журито ще определи победителя “Студент на годината в Р България за 2009 г.” сред деветте най-добри претендента.
Чуждестранен студент на годината в Р България за 2009 г.

Журито ще определи победителя “Чуждестранен студент на годината в Р България за 2009 г.” след класиране на всички постъпили кандидатури.
Студент, допринесъл за развитието на студентска организация, 2009 г.
Журито ще определи победителя “Студент, допринесъл за развитието на студентска организация, 2009 г.” след класиране на всички постъпили кандидатури.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НПСС разчита, че чрез тази инициатива ще грабне интереса на най-будните студенти и докторанти, както и представители от всички среди на академичното пространство и ще допринесе за спечелване на доверието на Обединена Европа към България и общата цел на ВУ за цялостно изпълнение на Болонския процес до 2010г.

Студент на годината

« Последна редакция: 08.11.2009, 21:13:23 от S.Cvetkov »
Активен
С. Цветков