argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: Стипендии за изследвания и работа в областта на хуманитарните науки и изкуствата  (Прочетена 1374 пъти)

S.Cvetkov

  • Модератор
  • *****
  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 433
  • Самуил Ц.
    • Стундетски съвет при ПУ "Паисий Хилендарски"

Стипендии за изследвания и работа в областта на хуманитарните науки и изкуствата

Италианската фондация "Болиаско" предлага стипендии на специалисти в областта на хуманитарните науки и изкуствата. Стипендиите се отпускат за творческа работа или за научни изследвания в образователния център на фондацията в Болиаско, провинция Генуа, и са за срок между 30 и 47 дни, съобщава Eurodesk.org.

Стипендиите са за изследователи или професионалисти в областта на археологията, архитектурата, класическата филология, танците,театъра, филмовото изкуство, литературата, философията, фотографията и визуалните изкуства. Фондация "Болиаско" подпомага както научната, така и творческата дейност в изброените области, но не може да осигури студио за репетиции на желаещите да се занимават изключително с изкуство.

Всяка година се присъждат около 50 стипендии, като обикновено продължителността им е един месец, а в някои случаи и 47 дни. Ако желаете да кандидатствате за стипендия, е необходимо да демонстрирате значим опит в своята област, както и да представите проект за предстоящата си работата в центъра на фондация "Болиаско". Очаква се одобрените проекти да завършат със създаването на академична или артистична творба.

Крайните срокове за кандидатстване са 12 януари 2010 г. за стипендии с начало септември 2010 г. и 15 април 2010 г. за стипендии, които започват от февруари 2011 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на фондация "Болиаско".-http://www.bfny.org/english/applicants.cfm
Покана за индивидуални изследователски проекти по програма "Идеи" на Седма рамкова програма
Европейският съвет за научни изследвани (European Research Council) кани всички заинтересувани да представят изследователски проекти по специфична програма "Идеи" на Седма рамкова програма. Проектите трябва да бъдат в една от следните области:

- Физичeски и инженерни науки
- Природни науки
- Социални и хуманитарни науки.

Цел:

Програма "Идеи" се изпълнява чрез Европейския съвет за научни изследвания. Тя е ориентирана да засили рязко конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.

Кой може да участва:

По поканата могат да кандидатстват научни работници (докторанти, специализанти) без значение на националността им, живеещи в ЕС, приходящи в ЕС или асоциирани към него страни.

Допустими дейности:

Ще бъдат финансирани изследователски проекти на независими изследователи (ERC Starting Grants), които са на етапа на създаване на своя първи изследователски екип или програма.

Бюджет: 528 237 600 евро.

Краен срок:

- Физически и инженерни науки: 28 октомври 2009
- Природни науки: 18 ноември 2009
- Социални и хуманитарни науки: 9 декември 2009.

Допълнителна информация:

Пълния текст на поканата, както и насоки за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Европейския портал за наука и иновации (CORDIS).
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Фондация "Атанас Буров" обяви конкурс за стипендии 


http://www.burov.org/

 Фондация "Атанас Буров"   провежда годишния си конкурс за стипендиите "Буров" и за учебната 2009/2010 г.  Право на участие имат студенти, които се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България, имат завършен най-малко 3 курс и успех от цялото следване най-малко много добър (5.00).

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца. Кандидатите за стипендията не трябва да работят по време на следването си по основен трудов договор.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят попълнени информационна карта и декларация по образец, както и уверение за записан семестър на учебната 2009/2010 г. с посочен в него общ успех от следването. Крайният срок за подаването на конкурсните документи е 5 ноември 2009 г.

Документите трябва да се изпратят по пощата най-късно до 5 ноември на адрес: София 1000,ул. Дякон Игнатий № 1, фондация "Атанас Буров", Конкурс за стипендии "Буров".

Участниците в конкурса за стипендии "Буров" ще преминат и през тест и събеседване в периода 16-21 ноември. Индивидуалните интервюта ще се проведат във Варна, Свищов, София и Благоевград.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъде обявени в секция "Конкурси" на сайта на фондацията на 1 декември 2009 г.

Повече информация за конкурса за стипендии "Буров" можете да получите на fnburov@bdbank.bg или на телефон (02)9306250.


Безплатни образователни семинари в Европа по програма "Грюндвиг"
През 2009-2010 българските граждани ще могат да се включат в новата дейност "Работни ателиета" на европейската програма за образование за възрастни "Грюндвиг". Програмата предлага финансиране за посещение на различни тематични семинари в цяла Европа с минимална продължителност 5 дни.

Новата форма на мобилност е част от образователната политика на ЕС "Обучение през целия живот" и цели образователен и културен обмен за хора на възраст над 16 години.

Работните ателиета включват обучителни дейности, които допринасят за личностното и професионално усъвършенстване на участниците в тях.  Темите са разнообразни: от работа с дигитални библиотеки и компютърни технологии до фотография и занаяти.

Всеки може да кандидатства за участие, след като избере семинар от списък / http://www.hrdc.bg/files/public/Grundtvig/rezultati%20ot%20selekcia/2009/Catalogue%20Workshops%20version%2007-08-09.pdf  / с разнообразни теми. Български граждани нямат право на финансиране за семинар, който се провежда в България.

Необходимо е да се изпрати формуляр за участие на организаторите на работното ателие и на националната агенция - координатор по програма "Грюндвиг" в двете страни. В България това е Центърът за развитие на човешки ресурси.- http://www.hrdc.bg/news.php
Активен
С. Цветков