argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: Конкурс за ЕСЕ "Васил Левски"  (Прочетена 1718 пъти)

S.Cvetkov

  • Модератор
  • *****
  • Неактивен Неактивен
  • Публикации: 433
  • Самуил Ц.
    • Стундетски съвет при ПУ "Паисий Хилендарски"

ОБЩИНА КАРЛОВО
в партньорство с
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ФОНДАЦИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - КАРЛОВО

ОРГАНИЗИРА

студентски конкурс за историческо есе на тема

"Васил Левски и европейската демократична мисъл през XIX век."

Конкурсът е по проект на Община Карлово "Реконструиране на Онбашиевата къща в рамките на национален музей "Васил Левски" в Карлово и популяризиране живота и делото на българския национален герой Васил Левски, като част от европейското културно наследство", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Условия за участие:

Студенти - бакалавърска или магистърска степен на обучение.
Участието е индивидуално
Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с един проект.

Изисквания към представените творби:

Да отговарят на темата на конкурса и да имат обем не повече от 3 страници или 5400 знака, представени на хартиен и на електронен носител.

Критерии за оценяване:
* ясно и точно формулирана теза;
* удачно подбрани аргументи;
* личностна позиция;
* оригиналност и творчески подход към темата;
* допуска се творчески подход при формулирането на заглавието;
* езикова и стилистична култура, графическо оформяне на текста и спазен обем;

Всички материали за конкурса да се изпращат на адрес:

Национален музей "Васил Левски"
ул. "Ген. Карцов" 57
4300 - Карлово

Телефон за контакти и допълнителна информация:
0335 93489

Конкурсът е анонимен.

Името на участника да не се съдържа върху страниците на есето.
Трите имена, учебно заведение, курс и специалност, адрес, телефон за връзка, e-mail да бъдат запечатани в отделен плик

Краен срок за изпращане на материалите - 6 февруари 2011г. За изпратени по пощата е валидно пощенското клеймо.

До 15 февруари 2011г. журито обявява първите 10 участника допуснати до публична защита.

Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон, факс или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.


Заключителният кръг на конкурса ще се проведе на 19 февруари в гр. Карлово.
Допуснатите участници ще имат възможност в рамките на 10 минути да представят и защитят своите текстове. Разходите за пътни и дневни на участниците се поемат по проекта.


Национално и регионално медийно отразяване на събитието.

Награди:
* Ще бъдат раздадени 5 награди
- Първа награда - участие в представителна група, която ще посети Норвегия с цел популяризиране на идеите на Васил Левски и представяне на есето в тематични прояви, посветени на Апостола в гр. Осло и материална награда.
- Четири материални награди.
* Есетата на всички участници ще се съхраняват в базата данни на библиотечно-информационния център на Националния музей "Васил Левски" - Карлово.


Ръководител на проекта
инж. Николай Енчев

текст: Самуил Цветков
Активен
С. Цветков