argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: ОС на ПУ-15.01.2007 г.  (Прочетена 3493 пъти)

Kelli_Mutu™

 • Администратор
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2750
 • Юридически факултет
  • My photos
ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« -: 23.01.2007, 01:29:34 »

Общо събрание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
15.01.2007 г.

Начало: 10:30 ч.

Дневен ред:

1.   Определяне на комисии;
2.   Обръщение на настоящия Ректор проф. дфн Иван Куцаров. Гласуване предложението за прекратяване мандата на Ректора;
3.   Отчет на дейността през изминалите 3 години от Ректора, Заместник-ректорите и Контролния съвет;
4.   Избор на Председател и Заместник-председател на ОС на ПУ и на КС на ПУ;
5.   Коментари по отчета;
6.   Избор на представители в Контролния съвет;
7.   Избор на Ректор на ПУ – дискусия, гласуване, резултати;
8.   Избор на Академичен съвет.

Предложеният дневен ред е приет единодушно.

По т. 1 се създадоха 3 комисии:
-   Комисия по предложенията – включва 3 члена с председател доц. д-р Запрян Козлуджов;
-   Комисия за регистрация на участниците в ОС на ПУ – включва 3 члена с председател н.с. Румен Киров;
-   Комисия при явно гласуване – включва 6 члена;
-   Комисия по изборите – включва 12 члена.

По т. 2 се дава думата на настоящия Ректор проф. дфн Иван Куцаров. Той отправи апел към ОС за подкрепа на предложението за втори мандат на настоящото ръководство като обясни, че законът му дава тази възможност.

Изказване на проф. дфн Огнян Сапарев: „Университета произвежда студенти, а не краставици...С кандидатурата си проф. Куцаров не дава добър морален пример. Това е прецедент в нашето образование.”

Изказване на проф. дфн Иван Куцаров: „ Предсрочното прекратяване на мандата на това ръководство, както и кандидатурата е обсъдена на всички равнища. Това не е прецедент както твърди проф. Сапарев. Подобно нещо имаше в Свищовския университет, в Американския университет, както и на други места...Проф. Сапарев доказа, че не разбира много неща и не притежава управленчески способности. Той създаде прецедент във висшето образование – единственият Ректор с двегодишен незаконен мандат. Той бе отхвърлен даже и от Ректорското съсловие.”

Изказване на проф. Балабанов: „Уважавам и двамата професора. Но искам да отправя един съвет към тях. Трябва да се избегне стълкновението днес.”

Провеждане на тайно гласуване предложението за прекратяване на мандата на настоящото ръководство.

Резултати от гласуването: Гласували – 247; Да – 195, Не – 44, Бели бюлетини – 7, Невалидни бюлетини – 1.
С 78.9 % се приема предложението за прекратяване мандата и се обявява процедура по избор на ново ръководство.

По т. 3 се дава думата на ректора проф. дфн Иван Куцаров, за да изложи отчета за дейността през мандата му (01.2004 – 01.2006). Той отбелязва, че няма да говори много, тъй като това, което е направил се вижда. Накратко налице е пълна реставрация на Ректората, много добра оценка 4.68 от Комисията по акредитация, 34 % увеличение на заплатите през време на 3-годишния му мандат, съживяване на филиалите.

Дава се думата на заместник-ректора ст.н.с. ІІ ст. д-р Мариана Михайлова, за да изложи своя отчет. Тя набляга на няколко основни момента, по които се работи и следва да се работи и за в бъдеще: финансов контрол; кредитната система; включване на ПУ в Европеската асоциация на университетите; втория по големина университет; изграждане на почевна база/хотел в Пампорово. Показва последната книга на университетското издателство „Бай Ганьо, жив ли си” на Велчев.
Дава се думата на заместник-ректора доц. д-р Запрян Козлуджов, за да изложи своя отчет. Обръща внимание на това, че през време на мандата е изграден стабилен учебен процес; повече от половината преподаватели в ПУ са с научна степен; 8.8 – 9.4 % желаещи за 1 място кандидат-студенти – това поставя Пловдивския университет преди Софийския университет; на лице са девет стабилни факултета;през 2005 г. се направи промяна на Правилника за устройството и дейността на университета; университетът получава цялостна оценка много добра от Комисията по акредитация; изгражда се система за наблюдение, отчет и контрол качеството на образованието.

Дава се думата на заместник-ректора проф. дхн Георги Андреев, за да изложи своя отчет. Отбелязва напредък в мрежовите услуги, въвеждането на IPv6, увеличаване неколкократно мобилността както на студенти, така и на преподаватели; създаване на трайни отношения с европейски университети. Показва статистика в таблици относно мобилността, научната дейност.

Отчет на Контролния съвет – като редовно заседаващ орган е извършил множество проверки относно проведени избори във факултетите. Констатираните нарушения са отстранени.

По т. 4 се проведе гласуване, с общ брой на гласуващите 245 и бяха избрани съответно:

За председател на ОС на ПУ – проф. д-р Стоил Миховски;
За зам.-председател на ОС на ПУ – доц. д-р Бисер Дамянов;
За председател на КС на ПУ – проф. Тодор Моллов;
За зам.-председател на КС на ПУ – доц. д-р Илиян Шотлеков.

Беше одобрен предложения квотен принцип за формирането на Контролния съвет. Последният ще включва 10 члена – по един представител от всичките девет факултета и един студент излъчен от Студентски съвет (Виолета Георгиева – избрана с 242 гласа).

По т. 5 се дава дума на проф. Балабанов (член на Комисията по акредитацията). Изчита решението на Комисията по акредитация. Акредитация на Пловдивския университет „П. Хилендарски” е дадена на 04.01.2007 г. за срок от 6 години, който срок е максималният, с оценка Много добър 4.68 и капацитет 15 500 студента. Крайната оценка е в следствие на проверка по 12 критерия в 3 основни сфери, а именно образователна, изследователска и управленска. Изготвени са общо 276 оценки по тези критерии. Десет от дванайсетте критерия са оценени с много добър, като най-ниската оценка е 4.00, поставена на изграждане система на оценяване и контрол качеството на образованието. Проф. Балабанов даде и някои препоръки за бъдещото развитие на университета в добра посока, като наблегна на един от основните проблеми, а именно системата на оценяване и контрол качеството на образованието.

Изказване на проф. Минков: Според него за в бъдеще трябва да се намали бюрокрацията при осъществяване на научна работа, както и да се обърне специално внимание на финансирането на същата.

Следващо изказване на член на Общото събрание беше насочено към запазване историята на университета. Изрисува на дъската текста от плочата, която се намира в двора на Ректората: „ANNO DOMINI, MCMXIV, arh. Perniconi”. От това е видно, че сградата на университета е с голямо историческо значение за същия, а и за града. Ректоратът има 93-годишна история, построен е 1914 г.

По т. 7 доц. д-р Козлуджов обявява постъпилите кандидатури за Ректор на ПУ в съответния срок:

- проф. дфн Иван Куцаров;
- проф. дфн Огнян Сапарев.


Изказване на проф. дфн Иван Куцаров: „Няма да излизам със специални изказвания. Това, което съм направил за университета е видно и без думи.”

Изказване на проф. дфн Огнян Сапарев: „ПУ заслужава поне една алтернатива. Приемете ме като такава...Подхвърлиха ми ръкавичката и аз ще я поема. Аз направих много през време на моето управление. Постои се Новата сграда. Тя е факт благодарение на мен...Ами сега, тази ПВЦ дограма и този бял цвят на стените?! Как поправиха това?! Санитарната девственост беше поправена с червена линия, с която бе въведена менструална закачливост... Аз като стратегия бих работел над PR кампанията на университета, липсват също общежития, възстановяване на академичната атмосфера, развитие на научната дейност...В университетът има стари и млади – старите са гръбнакът, вниманието обаче трябва да се засили към младите, да се подтикне студентското творчество, защото сега се правят жалки опити, но уви... Ясно е, че има конфликт на интереси в ПУ в момента. Някои хора печелят за сметка на университета чрез своята фирма. Фирма, която дои и смуче парите. Затова фирменият ентусиазъм трябва да се ограничи... В момента университета е заел позиция на кръгова отбрана за оцеляване. А всъщност оцеляването беше преди няколко години при мен.”

Изказване на проф. дфн Иван Куцаров: „Искам само да уточня, че никога не съм имал фирма, нямам и сега.”

Изказване на доц. д-р Иван Чалъков (преподавател към ФИФ): „Искам да чуя от двамата кандидати какво е мнението им относно ключовите предизвикателства пред университета за следващите 4 години.”

Изказване на доц. д-р Иван Чобанов (Декан на ФФ): „В реплика на думите на проф. Сапарев относно това, че опитите за студенстко творчество са жалки искам да кажа, че е жалко изказването, че  няма пари за издателство. Опитите на списанието не са жалки. То е стойностно, а за издателство има пари.”

Изказване на доц. д-р Костадин Кънчев (Декан на ХФ): „Природните науки бяха на изкуствено дишане. Ръководството ни подаде ръка, за което благодарим.”

Изказване на преподавател от ФИФ: „Давам пълна подкрепа за проф. Куцаров. Макар проф. Сапарев да намеква обратното, всъщност възрастта тук е предимство. И нека да отбележа, че ПУ е един от малкото университети, в които се даде 13-та заплата.”

Изказване на доц. д-р Елена Николова (зам.-директор по учебната дейност във Филиал гр. Смолян): „Кажете проф. Куцаров поне 2-3 акцента от новата концепция за развитие.”
Изказване на доц. д-р Огнян Аргиров (преподавател към ХФ): „Съгласен съм с първото изказване на проф. Сапарев относно това, че трябва да има морал. Но след като законът дава такава възможност на настоящото ръководство, то е нормално да се възползва от нея. Защо това да не е морално?! А морал има ли в това да искаштрети или четвърти мандат?! Настоящият отбор – вярвам, че това е печелившият отбор.”

Изказване на доц. д-р Илия Макрелов (преподавател към ФМИ): „Факт е, че филолозите са на власт. По време на мандата на проф. Куцаров не се гледаше пренебрежително на останалите факултети. Той водеше балансирана политика.”

Изказване на доц. д-р Димитър Мекеров (Декан на ФМИ): „ Аз правя разлика между мандата и на двамата кандидата. При проф. Сапарев се пренебрегваха останалите факултети. Да дадем шанс за втори мандат на настоящото ръководство.”

Изказване на доц. д-р Петкова (преподавател към ФИФ): „От 1 година съм в университета и ми направи впечатление, че се обсъждат внимателно нуждите на всеки факултет. Въпрос: Какви са концепциите и вижданията за откриване на нови специалности?”

Изказване на преподавател към Филиал гр. Кърджали: „ Това ръководство съживи филиала. Познавам много ректори, но най-достойният,който съм срещал е проф. Куцаров.”

Изказване на проф. дфн Иван Куцаров: „Сърдечно благодаря! Относно развитието, то ще продължи по същия начин, като се сменят приоритетите. ЩЕ работим за повишаване качеството на човешкия ресурс. Относно откриването на нови специалности: Досега докато съм бил в ръководството (като декан и ректор) съм открил около 32 нови специалности. Относно изказванията на проф. Сапарев: Не разбирам някои неща. Няма какво да кажа. Нещата се правят.”

Изказване на проф. дфн Огнян Сапарев: „По мое време увеличих специалностите и щатните места за студенти – от 28 на 50 специалности, от 7000 на 13 000 студента. Нещата са много динамични и не винаги законни. Факт стана и съюза с ТУ – Пловдив. Някои преподават в 15 магистратури, а аз в три издъхвам. (Тук проф. Куцаров репликира веднага: „ Да уточня, че това пак не съм аз!”). Има много мнителни хора, ама не бива да се прекалява. Аз също ги знам предизборните техники. При някои хора ми стана тъжно от изказванията.”

Следва гласуване. Всеки гласоподавател след като пусне бюлетината получава бонус талон за обяд в стола (обядът се състоеше от супа, кебапчета и банан)

След проведено гласуване проф. дфн Иван Куцаров бе избран за втори мандат с 78.27 %. Общо 244 гласували, от които 191 гласа за проф. Куцаров, 37 гласа за проф. Сапарев, 15 бели бюлетини, 1 невалидна.

По т. 8 бе гласуван и одобрен предложеният състав за Академичен съвет.

Край: 16:00 часа

Забележка: Това са записки водени от мен по време на самото събрание. Изказванията на членовете на общото събрание са непълни. Не претендирам за прицизност.
« Последна редакция: 24.01.2007, 17:23:11 от Kelli_Mutu™ »
Активен

Атанас Терзийски

 • Администратор
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2927
 • 0x04559912
  • atanas.uni-plovdiv.net
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #1 -: 23.01.2007, 10:17:58 »

Браво Дони, беше ми приятно да прочета протокола ти.

Успех на Куцаров и занапред!
Активен

Kelli_Mutu™

 • Администратор
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2750
 • Юридически факултет
  • My photos
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #2 -: 23.01.2007, 10:36:27 »

Аз също желая на проф. Куцаров успех и късмет по пътя, който е поел.

Ksx май само ти ще го прочетеш  :hihi:
Иначе има доста моменти, които предизвикват коментар или даже смях.
Активен

fair

 • Гост
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #3 -: 23.01.2007, 11:59:11 »

Kelli_Mutu™, прочетох доклада ти. Сапарев няма срам. :-X
Успех на проф. Куцаров. Той определено заслужава втори мандат.
Активен

artanis

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 589
  • http://free.hit.bg/artanis
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #4 -: 23.01.2007, 12:08:11 »

Без участниците от ФМИ, коментарът ми е:

"Животът ти е поп-фолк" (Ъпсурт)
Активен

Kelli_Mutu™

 • Администратор
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2750
 • Юридически факултет
  • My photos
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #5 -: 23.01.2007, 12:11:29 »

Поведението на проф. Сапарев беше доста неадекватно. Той превърна заседанието в постановка от Сатиричния театър.
А какво ще кажете за безплатните купони, с които се раздаваха кебабчета? Точно като по избори нали?! BG Forever  :rock:

Без участниците от ФМИ, коментарът ми е:"Животът ти е поп-фолк" (Ъпсурт)

Аrtanis другите участници се изказаха доста адекватно. Само проф. Сапарев се опитваше да иронизира и да се заяжда постоянно. Като цяло всички членове от ОС застанаха зад кандидатурата на проф. Куцаров. Той го заслужава разбира се. Хора от различни факултети казаха страшно мили и признателни думи за него. Той накрая беше много развълнуван и каза, че може би затова е живял досега, за да получи такова признание от близо 200 човека!
Активен

fair

 • Гост
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #6 -: 23.01.2007, 12:22:04 »

Без участниците от ФМИ, коментарът ми е:

"Животът ти е поп-фолк" (Ъпсурт)

@artanis, не мога да си обясня на какво се дължи негативното ти отношение към хората, от останалите факултети.

Това за кебапчетата наистина напомня на изборите. :hihi: Все пак се е провел избор на ректор. Така че, купоните са си точно на мястото :hihi:
« Последна редакция: 23.01.2007, 22:39:36 от fair »
Активен

Sayos

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 1366
 • The Dark side
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #7 -: 23.01.2007, 18:03:44 »

artanis, защо не пишеш, във форума на MIT или като не те кефи ПУ-то пиши само в раздела на ФМИ-то!
Предлагам ти друго почерпи колегите си от MIT с кебапчета и бира, може да станеш ректор на MIT!  :beer:
Активен

Radina

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 3
Re: ОС на ПУ-15.01.2007 г.
« Отговор #8 -: 25.05.2007, 13:23:18 »

Може  би нямам право, да участвам във форума ви, но искам да изкажа задоволството си от втория мандат на проф. Куцаров. Студентка съм последна година в БСУ и имах удоволствието 2 години да ми преподава. Тъй като съм се ориентирала към магистратура в ПУ, (без да претендирам, че имам поглед върху миналото ръководство на университета ви), смятам, че кандидатурата му е повече от удачна.
Активен