argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Автор Тема: КОНКУРСИ  (Прочетена 9010 пъти)

btilov

  • Гост
КОНКУРСИ
« -: 05.12.2007, 15:13:08 »

Национален литературен конкурс "Хермес" за автори до 25 г.


Краен срок: 31 януари 2008 г.

Издателска къща "Хермес" обявява Втори Национален литературен конкурс, който:
- се стреми да стимулира младите автори за постигане на тяхната творческа реализация;
- има за цел да популяризира творчеството на младите писатели и да им помогне да направят първите си стъпки по дългия път към писаното слово, за да открият своето място в света на литературата;
- дава възможност на младите читатели в България да се запознаят с произведенията на своите връстници, да открият в тях частица от себе си и отговори на своите житейски въпроси;
- ще насочи вниманието на младите хора към книгата, ще възроди интереса към четенето като приятен и полезен начин за духовно и личностно израстване.

Ръкописи се приемат на адрес:
Пловдив, ул. “Богомил” № 59
тел: 032/ 630 630
Е-mail: info@hermesbooks.com
Активен

btilov

  • Гост
Конкурс за разказ в памет на Йовков
« Отговор #1 -: 07.12.2007, 13:23:16 »

Краен срок: 15 януари 2008 г.

По повод 70 години от смъртта на Йордан Йовков, която се навърши на 15 октомври 2007 г., Дом-паметник „Йордан Йовков“ - Добрич и електронното издание „Литературен клуб“ (www.litclub.com) обявяват конкурс за къс разказ.
В конкурса могат да участват български автори на възраст до 35 години с най-много три разказа, всеки един в обем до 5 стандартни машинописни страници. Разказите не трябва да бъдат публикувани до момента на приключване на конкурса. Изпращайте в .doc или .rtf формат на e-mail: literaturen.club@gmail.com. Скоро организаторите ще поднесат информация за журито и за наградите.


За повече информация: http://www.dobrich.com:80/n_readnews.php?id=11561
Активен

btilov

  • Гост

Краен срок: 10 януари 2008 г.

Конкурсът за лого и слоган на Оперативна програма „Транспорт" ще спомогне за нейната по-ясна идентификация в общественото съзнание, чрез присъствието на логото и слогана върху всички информационни и рекламни материали свързани с програмата през периода 2007-2013 г. Логото и слоганът ще спомогнат за бързото и лесно асоцииране на всички проекти и дейности в хода на нейната реализация и с подкрепата, която ЕС оказва на страната в транспортния сектор.
Право на участие в конкурса имат всички граждани на ЕС, самостоятелно или обединени в авторски колективи с не повече от трима участници.
Всеки кандидат в конкурса има право да представи неограничен брой предложения за лого и слоган или само за лого и само за слоган.
Представените работи трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс.

Награди:

първа награда за лого - 2 500 лв.
първа награда за слоган  - 2 500 лв.

втора награда за лого - 1 500 лв.
втора награда за слоган - 1 500 лв.

трета награда за лого - 700 лв.
трета награда за слоган - 700 лв.

награда на публиката за лого от интернет-анкетата - 300 лв.
награда на публиката за слоган от интернет-анкетата - 300 лв.

Един и същи автор може да получи награда в различни категории в зависимост от достойнствата на проекта.

Цялата информация: http://www.mtc.government.bg:80/page.php?category=173&id=2633
Активен

btilov

  • Гост

Краен срок за изпращане на документи за конкурса: 02 юли 2008 г.

Българо-американската комисия за образователен обмен обявява конкурс за стипендии за докторанти в областта на науката и технологиите. За стипендиите могат да кандидатстват изявени млади специалисти, които ще се обучават в първокласни университети в САЩ.

За академичната 2009-2010 ще бъдат подбрани около 40 стипендианти от цял свят, които имат уникални постижения в сферата на науката, технологиите и инженерството.

Научни области:
Аеронавтика и астрономия/ Авиоинженерство/ Планетарни науки, Биология, Химия, Компютърни науки/Инженерни науки (eлектро, химия, граждански, механика, океанология и петрол), Екология/Геоинженерство/Науки за земята и атмосферата, Информационни науки и системи (инженерна насоченост), Материалознание/ Математика, Неврология/ Изучаване на дейността на мозъка и Когнитивни науки, Обществено здравеопазване (теоретична насоченост), Океанография и Физика

Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ ще финансира до три години от обучението на стипендиантите. След този срок до приключването на докторантурите финансирането ще бъде осигурено от университети.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
Кандидатите трябва да са български граждани. Лица с двойно гражданство и притежатели на зелена карта не могат да кандидатстват.

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска/магистърска степен преди 1-ви август 2009 г., да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест TOEFL най-малко 580 (писмен вариант), 237 (компютърен вариант), 93 (Интернет вариант).

ПРОЦЕДУРА НА КОНКУРСА:
Документи в три екземпляра се изпращат по поща на адрес: Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, ПК 288, София 1000

Списък на необходимите документи:
• Попълнена апликационна форма в хартиен вариант (изтегли оттук);
• Три препоръки (изтегли оттук);
• Формуляр за академични справки (изтегли оттук);
• Формуляр за издаване на академични справки от американски университети /за кандидати завършили образованието си в САЩ/ (изтегли оттук);
• Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и сертификати, доказващи допълнително обучение/квалификация;
• Валидни резултати от тест TOEFL.

Моля да имате предвид, че апликационната форма ще бъде обновена до края на месец февруари, 2008 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Одобрените финалисти ще трябва да представят и резултати от тест General GRE и/или GRE Subject в зависимост от специалността си.

WEB: http://www.fulbright.bg:80/bg/frames/other_grants.htm

Активен

btilov

  • Гост
Национален конкурс за студенти за есе
« Отговор #4 -: 19.02.2008, 14:22:26 »


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
         ДИПЛОМАТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ               
   ДЪРЖАВEН КУЛТУРЕН  ИНСТИТУТ     
  ЕВРОПЕЙСКИ КУЛТУРЕН  ЦЕНТЪР- ЖЕНЕВА
                                                    
О Б Я В Я В А Т
Национален конкурс за студенти за есе на тема:

ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, ЕДИН СВЯТ:
ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО В КУЛТУРАТА,
КОЕТО НИ СЪБИРА

Конкурсът се обявява по повод Европейската година на междукултурния диалог.
Целта е да се подпомогне участието на България в започналия вече
активен международен дебат за значението на интеркултурния диалог като бъдат привлечени българските студенти - носители на нетрадиционно
мислене и подходи.
Очакването е да се изрази и отношение по инициативата на Организацията на обединените нации „Алианс на цивилизациите”.

Наградите за студентите ще бъдат пет:
–   първите трима наградени ще осъществят тридневно посещение в Женева в средата на м.май, където ще се срещнат с изтъкнати представители на академичните и културните среди, ще посетят Библиотеката на ООН и музея „Мартен Бодмер”
–   двете втори награди представляват тридневна визита в Брюксел, където студентите ще посетят европейските институции

Наградите ще бъдат обявени и връчени на 9 май 2008 г.

Условия за участие:

Участници: студенти от всички български университети
Език на есетата: български
Обем: до 4 стандартни печатни страници
Краен срок за изпращане на есетата: 10 април 2008 г.
Адрес: Дипломатически институт, Министерство на външните работи,
ул. Александър Жендов № 2, София 1040, За конкурса

За повече информация:
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/comm_politics_en.html
http://www.unaoc.org/
http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=16939&Itemid=216


N.B. Необходимо е участниците да посочат координати за обратна връзка (име, адрес, телефон, електронна поща), изучавана специалност и университет, както и дали владеят английски или  френски език.

e-mail:bdi@mfa.government.bg; тел: 948 2175; 948 2176
Активен

btilov

  • Гост

Конкурс за стипендии на Центъра „Уодроу Уилсън”


Краен срок: 1 септември 2008 г. В рамките на Проект за Югоизточна Европа и с цел да насърчи новаторското мислене и анализиране на проблемите на Балканите Центърът „Уодроу Уилсън” предлага стипендии за учени и изследователи на регионалните проблеми в Гърция, Кипър, България и Турция, а също и по-широк кръг геополитически теми, засягащи Източна Европа. Конкурсът е разделен в две части:

1. Учени, специалисти по политиката в Югоизточна Европа
Проектът предлага стипендии за специалисти от академичните, правителствените и медийните среди, а също и представители на частния сектор. Темата на тяхното изследване трябва да съвпада с обявените по-горе цели на проекта. Стипендията е в размер на 5000 долара на месец, като обхваща и самолетните билети, настаняването във Вашингтон и медицинската застраховка. Кандидатите от академичните среди трябва да са защитили или на път да защитят докторска дисертация, кандидатите от други професионални кръгове трябва да са на много високо професионално ниво.
Продължителността на стипендията е от 3 до 6 месеца и се провежда в период, удобен за учения и за Центъра „Уодроу Уилсън”. През време на специализацията стипендиантът се задължава да участва в конференции и обществени прояви, организирани от Центъра и отговарящи на сферата на интересите му.
Необходимите документи са: описание на проекта в рамките на 1500 думи, автобиография, и две препоръки, а крайният срок за подаване на документите е 01.09.2008. Резултатите от конкурса ще се обявят до 15 октомври 2008, а самата специализация ще се проведе през 2009 година.
2. Автори, специализирани по въпросите на Югоизточна Европа
Стипендиите се дават на американски или регионални експерти, които в рамките на един до два месеца работят върху статия или есе, предназначено за публикация в специализирания печат. Кандидатите трябва да представят предложение от 1000 думи, автобиография и две препоръки. Конкурсът няма краен срок, а кандидатите се уведомяват за резултата един месец след подаването на документите. Стипендията на одобрените автори е в размер на 1000 долара.

Документите и за двата конкурса се изпращат на адрес:
Andri Peros, Program Specialist
Southeast Europe Project/Scholar Grants
Woodrow Wilson International Center for Scholars
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20004
USA


Проектът за Югоизточна Европа е създаден през 2005 година, за да подкрепя научното изследване и аналитичното обсъждане на американските политически и икономически интереси, както и американската политика в областта на сигурността в Източното Средиземноморие и Южните Балкани. Програмата акцентира върху регионалните проблеми между Гърция, Турция, Кипър и България, тяхната интеграция в Европейския съюз и НАТО и промяната на геополитическия пейзаж през 21-ви век.


Повече информация за Центъра и Проекта можете да намерите на адрес:
www.wilsoncenter.org
Източник: www.GRREPORTER.INFO
Активен

btilov

  • Гост
стипендии "Гипсън"
« Отговор #6 -: 30.07.2008, 11:10:56 »


25 стипендии "Гипсън" за студенти с ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2008-2009 година


Срокове за подаване на документи: от 15 до 23 октомври 2008 г.

Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" в сътрудничество с Американскa фондация за българия, САЩ, oбявяват, конкурс за 25 стипендии "Гипсън" по 1,500 лв. годишно за студенти с ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2008-2009 година.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
1. Да бъдат студенти в първи курс през учебната 2008-2009 г;
2. Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
3. Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;
4. Да имат успех от кандидатстудентските изпити не по-нисък от много добър 4.50;
5. Да са приети за студенти в първи курс, редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2008-2009 г.

За повече информация:
http://www.cmfnd.org/programms/bg/bas/basinf.htm


Активен