argon bulletin board

Експертно търсене  

Новини:

Регистрирането на нови потребители е временно деактивирано.

Автор Тема: ЗА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВСКО ПРАВО...  (Прочетена 3851 пъти)

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет

Здравейте,  :-)
Искам да попитам колегите, учили вече Търговско право. Въпросът ми е- Търговско дружество е обявено вече в ликвидация. По време на 6-месечния срок, който изчаквам за евентуални претенции на кредитори може ли това дружество да извършва дейност( да се има предвид, че в процедурата по обявяване в ликвидация е включено и т.нар. прекратяване на дейност, но...), съответно има ли вероятност за промяна в “данъчния статус” на ЮЛ-то, т.е. възможно ли е през това време да се появят някакви задължения към НАП? Също така през този 6-месечен срок дали се плащат заплати( теоритично) и ...водят ли се разплащателни ведомости ( интересува ме дали и НОИ ще имат някакви изисквания сега, когато вече съм на етап заличаване от ТР)? Ами това е- който може да помогне, благодаря!
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет
« Последна редакция: 09.01.2008, 12:12:57 от А. Петров »
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет
« Последна редакция: 09.01.2008, 12:12:31 от А. Петров »
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

Kelli_Mutu™

 • Администратор
 • *****
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2750
 • Юридически факултет
  • My photos

Ей, стига с оффтопика. Има специална тема за това. Пишете там, моля.
Активен

ivan t

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 15
 • Systematic chaos

Може да извършва стопански и търговска дейност единствено, която е необходима и е свързана с осребряване на имуществото на дружеството, довършване на текущи сделки, събиране на вземания и т. н. Например ако предметът на дейност на дружеството е  покупка на стоки с цел да ги продаде в първоначален или преработен вид, за да се осребри имуществото могат да се сключат сделки за закупуване на част от необхдимите компоненти за преработването на суровините и реализирането им като готов краен продукт.  Това е основание да се сключват заемни договори, издаване на дългови ценни книги на заповед и други увреждащи, на пръв поглед, интересите на кредиторите действия.
В този смисъл:
Дружество, което е в ликвидация притежава в наличност 1 тон плат, но за да изработи и предвидената конфекция са му необходими 50 макари конци. Дружеството не разполага с необходимите средства за закупуването им и скючва договор за заем като за обезпечение на задълженията си в полза на заемодателя издава запис на заповед и предоставя съгласно закона за  особените залози залог върху машините в сътоветния цех.

Дружеството продължава да бъде данъчно задължено лице.  То е длъжно да уведоми НАП за започналата ликвидация.

Ако дружеството  събере несъбраните си вземания и осребрявайки имуществото  реализира печалба със сигурност ще възникнат и данъчни задължения.
От друга страна дружеството продължава да дължи авансов данък удръжан при източника от дължимите трудови възнаграждения и възнагражденията за предоставени услуги от самоусигоряващите се лица. Внасят се и дължимите осигуровки.

 Освен с ликвидатора дружеството продължава трудовите си правоотношения със сключилите трудов договор служители и работници.

Освен надлежно водене на съответните разплащателни ведомости е необходимо всички данъци и осигуровки да са надлежно платени.

С въвеждането на новия търговски регистър предполагам, че заличаването ще бъде много по облекчено поради недостатъчната практика и липсата на необходимите професионални качества на служителите по регистрация.
На тях дори не им остава време да си четат приложенията, а само от външна страна проверяват дали има представено дадено доказателство.

Ако все още преподава, попитай доц. Григоров. Аз мисля, че от него може да се научи много повече от учебниците на проф. Голева, в които се цитират отменени нормативни актове и не се набляга или пък липсват основни и съществени положения, а от друга страна е пълно със сравнителни теории и куп други не особено потребни детайли.
Ако си се насочил към търговското право ти препоръчвам Герджиков, Камелия Касабова, Марио Бобатинов, Анета Антонова...

Успех
Активен

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет


Дружеството продължава да бъде данъчно задължено лице.  То е длъжно да уведоми НАП за започналата ликвидация.

 Освен с ликвидатора дружеството продължава трудовите си правоотношения със сключилите трудов договор служители и работници.
Освен надлежно водене на съответните разплащателни ведомости е необходимо всички данъци и осигуровки да са надлежно платени.
Здравейте,
Радвам се да прочета такова сериозно мнение, но...
Преди 6 месеца съм получил Решение на съда, с което се прекратява дейността на дружеството и то е обявено в ликвидация. Условие за това беше разплащателните ведомости да са предадени, за което съм приложил и Удостоверение по чл. 5 КСО, изд. ТПРУСО Пловдив. Предполагам това означава, че е трябвало при наличие на трудови договори те да бъдат прекратени и всичко да е разплатено. Също необходимо условие за да ми бъде издадено такова съдебно решение беше да представя и удостоверение от НАП, че нямам задължения...и т.к. дейността на дружеството е прекратена, би могло да се предполага, че не би се променил съответно и отчетът за приходи и разходи, т.нар. ОПР. А сега вече съм на етап заличаване на регистрация от Търговския регистър (нали 6 месеца чакахме евентуални кредитори да обявят претенции). Не, че е проблем да си набавя отново удостоверение от НАП, но си е въпрос малко...да кажем за морално удоволствие :wink: Най-съм доволен, когато не чета резолюции на съдията и получавам необходимото от раз :mmm:
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

ivan t

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 15
 • Systematic chaos

Предаване на разплащателните ведомости не е условие за прекратяване на трудовите отношения. Трудовите отношения се прекратяват от работодателя с и без предизвестие в посочените хипотези в Кодекса на Труда, които са нумерос клаузус чл. 328, чл. 330 от КТ. Закриване на предпиятие или части от него, намаляване на обема на работа /търговското предприятие съгласно чл. 15 от ТЗ е напълно различно от предприятие съгласно трудовото право/ са основание за прекратяване на трудовите правоотношения със служителя или работника.
Основание за закриване на предприятието /съгласно трудовото право това е например цех, заведение, стопанска единица, в която се престира работна  сила..../ може да е вземане на решение например на управителния съвет или друг управителен орган продиктувано от прекратяване на дружеството  и откриване на производството  по ликвидация.
Основната роля на ликвидаторите е да изпълнят и финализират всички правоотношения, било то трудови или облигационни по време на ликвидационното производство.
Само защото работодателят е прекратил дейността си, не е основание за прекратяване на трудовия договор, а още по-малко и без предизвестие. /виж. чл. 220 от КТ/
Дружеството в ликвидация е надлежно данъчно задължено лице и изпълнява задълженията си по общия ред, включително подава следващите се финансови отчети - чл. 158 от ЗКПО.
Относно воденото счетоводство се прилага Счетоводен стандарт 13 - отчитане при ликвидация и несъстоятелност.
Колкото за резолюцията на съдията - вече няма да имаме това удоволствие. При нередовност на поисканото вписване, вече няма да има "без движение",  длъжностното лице по регистрация отказва вписването и се губи внесената държавна такса. За да се заличи дружеството първо трябва да се пререгистрира в новия Т.Р. и после да се поиска заличаване по реда на новото регистърно производство./за съжеление/
Активен

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет

Колкото за резолюцията на съдията - вече няма да имаме това удоволствие. При нередовност на поисканото вписване, вече няма да има "без движение",  длъжностното лице по регистрация отказва вписването и се губи внесената държавна такса. За да се заличи дружеството първо трябва да се пререгистрира в новия Т.Р. и после да се поиска заличаване по реда на новото регистърно производство./за съжеление/
:? Ново двайсет! Здравейте,
Имам достоверна информация, че пловдивската служба към Агенцията по вписвания за сега се занимава освен с пререгистрация единствено с нова регистрация на фирми. Всички други процедури относно промяна на обстоятелства и т.н.(за фирми, които все още не са се пререгистрирали продължават по стария ред - в съдилищата-справка в ЗТР § 6. Започналите до влизане в сила на закона регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред. )
Още веднъж, багодаря! За удостоверенията все пак ще се погрижа :wink: - за всеки случай!
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

ivan t

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 15
 • Systematic chaos

Параграф 6 се отнася единствено за образуваните преди 01.01 и висящи пред съда охранителни производства. Ex nune за новите вписвания търговецът първо следва да се пререгистрира по параграф 4, защото компетентен орган вече е Агенцията по вписванията.
С две думи ако до 01.01 не сте заявили пред окръжния съд вписването на заличаването, компетентна е Агенцията, но първо трябва да се извърши пререгистрацията.
 
Активен

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет

Параграф 6 се отнася единствено за образуваните преди 01.01 и висящи пред съда охранителни производства. Ex nune за новите вписвания търговецът първо следва да се пререгистрира по параграф 4, защото компетентен орган вече е Агенцията по вписванията.
С две думи ако до 01.01 не сте заявили пред окръжния съд вписването на заличаването, компетентна е Агенцията, но първо трябва да се извърши пререгистрацията.
 
:bow: Абсолютно прав сте, колега! Днес ме "резнаха" в съда. Въпреки логиката ще се наложи първо да пререгистрирам дружеството и след това- заличаване. Браво!  :D
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

ivan t

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 15
 • Systematic chaos

Съгласно параграф 4 ал. 7 от ПРЗ на ЗТР може едновременно да се депозира заявлението за пререгистрация и заявление за образуване на ново регистърно производство за вписване на промени.
Тоест не е необходимо да се чака пререгистрацията, а направо да се поиска и заличаването на тръговското дружество
Активен

А. Петров

 • Адвокат
 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 627
 • Юридически факултет

Да , ясно ми е- образец А2 за моя случай, но...Това е дружество на 15 год. Всички документи- изгубени. Заради ликвидацията вадих препис на съдебното решение , сега ще трябва да вадя и препис на Учредителния договор- само разправии.

П.С. ivan t , виждам, че материята около ЗТР Ви е добре позната, а случайно да имате идея с каква програма ще мога да пиша на кирилица в тези образци ( знам, че може и ръкопис, ама... :wink: )? Предполагам, че в практиката, всичко минава през компютрите? Предварително благодаря!
Активен
...the WISH is father to the thought !!!

ivan t

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 15
 • Systematic chaos

необходим е конвертор, който да форматира файловете от PDF в Word формат. Полезен може да бъде следния софтуер:
Page maker, converter to doc за adobe reader , както фабрично инсталираните конвертори в по-новите версии на adobe
Активен

millla

 • Неактивен Неактивен
 • Публикации: 2

Тук има повече информация за ликвидация на дружество  :y:
Активен